รายงานผลการแข่งขัน อุภัยมินิ ฟุตบอล คัพ


วันที่ 6 ธันวาคม 2554
 
ปูเปรี้ยว ซิตี้ ชนะ นู๋กิ๊ฟ F.C. 2-0
ปลาไหลเผือก ชนะ คนเล็กเด็กสุพรรณ C.P. 10 - 1
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2554
 
พยัคฆ์สายฟ้า ชนะ บิ๊กบอส 6-1
นักเต๊ะตีนแดง ชนะ ไฉไลเฉิด 5-1
 
 
 
รุ้งซิตตี้ ชนะ ปากแดง F.C. 3-2
ไอติมอุ่น ชนะ สตรีเหล็ก 2-1
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2554
 
ปูเปรี้ยว ซิตี้ ชนะ ปฐมวัย FC. 4-0
นู๋กิ๊ฟ F.C. ชนะ เด็กสุพรรณ FC. 7-0
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2554
 
รุ้งซิตตี้ ชนะ ปตท FC. 5-2
สตรีเหล็ก ชนะ ปากแดง FC. 5-2
 
ปลาสลิดเผือก ชนะ กกปตน FC. 3-1
ปลาไหลเผือก ชนะ สายฟ้าแลบ 7-1
     
ลูกชิ้นพละวัฒน์ ชนะ บิ๊กบอส 5-0
     
วันที่ 13 ธันวาคม 2554
 
มังกรทอง ชนะ นักเตะสายฟ้า 2-0
ปูเปรี้ยว ซิตี้ ชนะ เด็กสุพรรณ FC. 7-0
 
 
 
นู๋กิ๊ฟ F.C. ชนะ ปฐมวัย F.C. 4-2
 
วันที่ 14 ธันวาคม 2554
คนเล็กเด็กสุพรรณ ชนะ ปลาสลิดเผือก 3-2
กกปตน F.C. ชนะ สายฟ้าแลบ 3-0
ลูกชิ้นพละวัฒน์ ชนะ พยัคฆ์สายฟ้า 3-2
นักเตะตีนแดง ชนะ มังกรทอง 4-0
นักเตะสายฟ้า เสมอ ไฉไลเฉิด 1-1
วันที่ 15 ธันวาคม 2554
ปฐมวัย F.C. ชนะ เด็กสุพรรณ F.C. 2-0
รุ้งซิตตี้ เสมอ ไอติมหมูอุ่น 2-2
ป ต ท F.C. ชนะ ปากแดง F.C. 4-1
คนเล็กเด็กสุพรรณ ชนะ กกปตน F.C. 2-0
ปลาสลิดเผือก ชนะ สายฟ้าแลบ 1-0
     
วันที่ 19 ธันวาคม 2554
 
ปลาไหลเผือก F.C. ชนะ กกปตน F.C. 8-1
นักเตะตีนแดง ชนะ นักเตะสายฟ้า 3-1
     
วันที่ 20 ธันวาคม 2554
ปตท F.C. เสมอ สตรีเหล็ก 1-1
ปลาไหลเผือก ชนะ ปลาสลิดเผือก 4-0
     
วันที่ 21 ธันวาคม 2554
ไอติมหมูอุ่น ชนะ ปากแดง F.C. 2-0
คนเล็กเด็กสุพรรณ ชนะ สายฟ้าแลบ 6-0
รุ้งซิตี้ ชนะ สตรีเหล็ก 1-0
วันที่ 22 ธันวาคม 2554
ไฉไลเฉิด ชนะ มังกรทอง 3-2
ไอติมหมูอุ่น ชนะ ปตทF.C 5-0
     
วันที่ 23 ธันวาคม 2554
ปูเปรี้ยว ซิตี้ ชนะ คนเล็กเด็กสุพรรณ 5-1
ปลาไหลเผือก F.C. ชนะ นู๋กิ๊ฟ F.C. 8-7
     
 
ลูกชิ้นพละวัฒน์ ชนะ ไฉไลเฉิด 2-0
พยัคฆ์สายฟ้า ชนะ นักเตะตีนแดง 5-4
     
     
วันที่ 26 ธันวาคม 2554

คู่ชิงชนะเลิศทีมหญิง

รุ้งซิตตี้ ชนะ ไอติมหมูอุ่น 1-0

คู่ชิงชนะเลิศทีมชายรุ่นเล็ก

พยัคฆ์สายฟ้า ชนะ ลูกชิ้นพละวัฒน์ 2-0

     
วันที่ 30 ธันวาคม 2554

คู่ชิงชนะเลิศทีมชายรุ่นใหญ่

ปลาไหลเผือก ชนะ ปูเปรี้ยวซิตี้ 6-5

คู่พิเศษ ศิษย์เก่า กับคณะครู

AHA PENGUIN ชนะ สตั๊ดร้านป๋า 8-5